16 Mar 2020

MedicaNatumin AB (publ) publicerar resultat från studie av företagets multifunktionella fotkräm som bekräftar kliniskt signifikant effekt

MedicaNatumin meddelar att resultaten efter åtta veckors behandling med fotkrämen (marknadsförs som Salvequick/Salvelox Foot Rescue) påvisar en signifikant minskning av symptom av Tinea Pedis Interdigitalis (fotsvamp/athlete’s foot) med 53,7% samt en förbättring av hälsprickor, förhårdnader och torra fötter med 51,6%.

Redan efter två veckors behandling observerades en tydlig reduktion av symptom. Behandlingseffekten fortsatte under studiens åtta veckor med ytterligare förbättring och påvisade signifikant resultat. Behandlingseffekten verifierades med negativ svampodling hos 85,7% av deltagarna.

Studiedeltagarna rapporterade en förbättrad livskvalitet, en väl tolererad och enkel användning och 69% rekommenderade produkten. Resultaten bekräftar att den multifunktionella fotkrämen är en säker och effektiv kombinationsbehandling av fotsvamp, hälsprickor, förhårdnader och/eller torra fötter.

Den kliniska studien för behandling av fotsvamp, Tinea Pedis Interdigitalis, med bolagets egenutvecklade fotkräm utfördes vid tre kliniker i Sverige; Örebro, Skövde och Göteborg. Studien koordinerades av Dr. Martin Lundvall, specialist i allmän medicin vid Region Örebro Län. Totalt inkluderades 46 studiedeltagare från oktober 2018 till september 2019. Syftet med den kliniska studien var att dokumentera en reduktion av kliniska symtom på mild till moderat fotsvamp med minst 33%. Målet nåddes med god marginal då den totala minskningen blev 53,7% och signifikans uppnåddes. Dessutom undersöktes deltagarnas livskvalité och behandlingseffekt på vanligt förekommande fotproblem som hälsprickor, förhårdnader och torra fötter.

Ulrika Albers, VD MedicaNatumin, ”Med starkt signifikant studieresultat har vi fortsatt att dokumentera de kliniska effekterna av vår fotkräm. Det är glädjande att vi kan erbjuda marknaden en bevisat säker och effektiv multifunktionell produkt för behandling av dessa mycket vanligt förekommande fotproblem”.

Fotkrämen är en patenterad CE-märkt medicinteknisk multifunktionell produkt från MedicaNatumins dotterbolag Natumin Pharma AB, som är avsedd för behandling av fotsvamp, hälsprickor och förhårdnader samt torra fötter. Produkten säljs i Sverige, Norge och på den resterande europeiska marknaden under varumärket Salvequick/Salvelox Foot Rescue. Produkten lanseras under året i MENA-regionen under varumärket Refoot Cream.

Den kliniska studien är publicerad i tidskriften Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=98875

 

Jönköping 2020-03-16

För ytterligare information kontakta

Ulrika Albers, VD

Ulrika.albers@medicanatumin.se

 

 Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2020. 

 

 

 


Nedladdningar