16 Oct 2020

MedicaNatumin AB (publ) stärker närvaron i den norska dagligvaruhandeln

Vitalkost AS som är ett dotterbolag i MedicaNatumin-koncernen utvidgar samarbetet med en norsk dagligvarukedja gällande distribution av produkter inom ekologisk mat och dryck.

Vitalkost har ansvarat för produktutveckling och kommer fortsättningsvis att sköta lager och distribution av produkterna. Lanseringen av den ekologiska produktserien, som kommer att ingå i dagligvarukedjans fasta sortiment, äger rum i februari 2021 i över 300 butiker. För bolaget beräknas dessa produkter ge en nettoomsättning för 2021 på ca 4,5 MNOK.

Samarbetet innebär en fortsatt framtida tillväxt inom dagligvarusegmentet för Vitalkost som tillhandahåller ett brett sortiment av ekologiska drycker- och matvaror. Vitalkost stärker även sin position ytterligare som leverantör till dagligvaruhandeln genom en pågående BRC-certifiering, en global standard för livsmedelssäkerhet.

Jönköping 2020-10-16

För ytterligare information kontakta

Ulrika Albers, VD

Ulrika.albers@medicanatumin.se

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2020.

Om MedicaNatumin
MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter baserade på innovativa ingredienser och gedigen forskning. Bolagets patenterade plattformar är utvecklade av den egna forskningsgruppen i samarbete med Karolinska och Sahlgrenska instituten. MedicaNatumins ledande varumärken inom kategorierna kosttillskott, medicintekniska produkter samt dermatologiska och kosmetiska produkter säljs till stor del på den nordiska marknaden men även till konsumenter runt om i världen. Vi har även distributionsrättigheterna för ett flertal populära ekologiska livsmedel och hudvårdsprodukter på den norska marknaden.
Huvudkontor och produktion finns i Jönköping respektive Habo och dotterbolag i Tønsberg.

MedicaNatumin AB (publ) är listat på Nordic Growth Market (NGM) Nordic SME.


Nedladdningar