12 Apr 2019

MedicaNatumin AB (publ) stärker organisationen

Den starka tillväxt som bolaget haft under en tid har medfört en planerad satsning på att utöka personalstyrkan inom sälj och marknad med ett flertal personer. Bolaget har under första kvartalet tillsatt en produktchef i Medica Clinical Nord Norge AS, en produktchef i Medica Clinical Nord Sverige AB samt en Marknadschef med övergripande marknadsansvar med start i Q3.

Vår nuvarande COO/Export director/Vice VD/Head of R&D, Erin Worrall, kommer den 1 november 2019 att avsluta sin anställning i bolaget för att vidareutvecklas som COO inom en helt annan bransch. Vi kommer i samband med detta att stärka upp exportorganisationen ytterligare med tillsättning av en renodlad Export Director. Vi kommer även under året jobba vidare med vår strategi och organisation för innovation och
produktutveckling. Vi uppskattar den stabila grund som Erin har varit delaktig i att bygga för bolaget och önskar honom lycka till med framtida uppdrag.

Nya satsningar är planerade inom pro¬duktutveckling, liksom möjligheter till ökad försäljning på flera marknader globalt. Vi tror på en fortsatt tillväxt kommande år och intresset för våra produkter internationellt är starkt.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2019.

Jönköping 2019-04-12


Nedladdningar