03 Jul 2018

Nature Development AB flyttar större aktiepost

Nature Development AB som är en av de tio största aktieägarna i MedicaNatumin AB (publ) har låtit meddela att bolaget genomfört en transaktion i vilken Nature Development AB överlåtit  29 791 919 aktier till en kapitalförsäkring.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2018.

Jönköping 2018-07-03


Nedladdningar