17 Aug 2015

Ny styrelseordförande och ändrat datum för halvårsrapporten

Kenth-Åke Jönsson har tillträtt som ny styrelseordförande för Medica Clinical Nord Holding AB.

Han ersätter Jim Blomqvist som kvarstår som ordinarie ledamot i styrelsen.

Kenth-Åke Jönsson har en lång erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet bl.a. som vice VD i Saab AB. Han har under senaste åren arbetat som ordförande och ledamot i ett stort antal företag såväl i Sverige som internationellt.

Med Kenth-Åke Jönsson tillförs företaget stor kompetens vad gäller företagsutveckling och affärsmannaskap.

I samband med sitt tillträde som ordförande har Kenth-Åke Jönsson förvärvat 1.160.750 st aktier i bolaget.

Medica Clinical Nord Holding AB (publ) kommer att publicera halvårsrapporten för 2015 den 25 augusti 2015 istället för som tidigare kommunicerat den 27 augusti 2015.

Stockholm 2015-08-17

För ytterligare information kontakta

Jakob Johansson, VD

jakob@medicanord.se

Om Medica Nord

Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.


Nedladdningar