25 Mar 2019

Nytt antal aktier och röster i MedicaNatumin AB

Antalet aktier och röster i MedicaNatumin AB (publ) har ökat med 200 000 till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.  

Idag, den 25 mars 2019, finns totalt 375 289 277 aktier och röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 37 528 927,70 SEK. Ökningen av antalet aktier tillkommer till följd av inlösen av optioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2019.

Jönköping 2019-03-25


Nedladdningar