29 May 2019

Nytt antal aktier och röster i MedicaNatumin AB

Antalet aktier och röster i MedicaNatumin AB (publ) har ökat med 700 000 till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.  

Idag, den 29 maj 2019, finns totalt 375 989 277 aktier och röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 37 598 927,70 SEK. Ökningen av antalet aktier tillkommer till följd av inlösen av optioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019.

Jönköping 2019-05-29

För ytterligare information kontakta
Ulrika Albers, VD
Ulrika.albers@medicanatumin.se

 

Om MedicaNatumin

Svenska MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter baserade på innovativa ingredienser och gedigen forskning. Bolagets patenterade plattformar är utvecklade av den egna forskningsgruppen i samarbete med Karolinska och Sahlgrenska instituten. MedicaNatumins ledande varumärken inom kategorierna kosttillskott, medicintekniska produkter samt dermatologiska och kosmetiska produkter säljs till stor del på den nordiska marknaden men även till konsumenter runt om i världen.

Huvudkontor och produktion finns i Jönköping respektive Habo.

MedicaNatumin AB (publ) är listat på Nordic Growth Market (NGM) Nordic MTF.


Nedladdningar