21 Nov 2017

Patent beviljat för Europa

Ambria Dermatology AB, ett bolag inom Medica Clinical Nord koncernen meddelar idag att det Europeiska Patentverket har utfärdat ett patent nr  1 956 903 för användning av bolagets teknologi avseende Pentane 1-5 diol som odörreducerande i produkter.

För Medica Nord är det strategiskt viktigt att ha ett brett patentskydd för våra teknologier. Det här stärker vår patentportfölj ytterligare och öppnar upp nya möjligheter att utveckla egna produkter samt att våra möjligheter att utlicensera teknologin stärks.

Patentet är en viktig del i koncernens utlicenseringsstrategi då det ger Medica Nord möjlighet att erbjuda teknologin som en deodorant och odörreducerande i hygienprodukter som t ex våtservetter, bindor och blöjor.

Marknader för deodoranter och antiperspiranter omsätter  miljarder årligen och det har bland annat debatterats kring vilken påverkan aluminumsalter i dessa produkter har på hälsan. För vår interna utvecklingsavdelning innebär utfärdandet av patentet att vi kan intensifiera vårt fortsatta utvecklingsarbete inom framtagande av aluminiumfria, miljövänliga och hållbara produkter.


Nedladdningar