29 Apr 2014

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars (Q1) 2014

(För komplett delårsrapport se bifogad fil)

Kvartalsrapport Q1 2014, Aptiless gör stor succé i Norge och Sverige

Jan – mars 2014 i korthet för koncernen

  • Periodens nettoomsättning uppgick till 21,2 MSEK (0,7)
  • EBITDA uppgick till 1,3 MSEK (-0,9)
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,7 MSEK (-1,2)
  • Periodens resultat uppgick till -0,9 MSEK (-1,2)
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,00 SEK (-0,01)

Viktigare händelser i koncernen under Q1 2014

  • Lansering Aptiless i Sverige under januari 2014
  • Aptiless lanserades i Norge under februari 2014
  • Nypozin visar en fortsatt stark tillväxt
  • AptilessTM den bäst säljande produkten i webbshopen hos Nordens största hälsokedja.
  • Rekryterar Marie Oddsson som ansvarig för SCNs hudvårdsrelaterade produkter Jabushe, Collaceen och HairOptimizer.

Nyckeltal januari - mars 2014

Nyckeltal koncernen

2014

2013

MSEK

jan-mars

jan-mars

Nettoomsättning

21,2

0,7

Bruttoresultat

13,3

0,4

EBITDA

1,3

-0,9

Rörelseresultat (EBIT)

0,7

-1,2

Resultat före skatt

-0,5

-1,2

Resultat efter skatt

-0,9

-1,2

Resultat/aktie, SEK

-0,0035

-0,01

Periodens kassaflöde

-1,7

-0,2

Ord från ordföranden Jim Blomqvist

Q1 levererade som förväntat och svarade i stort upp mot våra interna prognoser, både vad gäller omsättning och EBITDA. Aptilessförsäljningen blev en succé redan i Q1. Aptiless lanserades först den 20 januari men sålde för ca 5 MSEK fram till 31 mars i Norge och Sverige, alltså på tio veckor. Det innebär att Aptiless redan nu är bolagets bäst säljande produkt. Det är också värt att notera att vi kunde se en markant försäljningsökning av Aptiless mot slutet av kvartalet, och den trenden ska vi förvalta nu genom större satsning på marknadsföring och annonskampanjer under Q2. Vi har dessutom förhandlingar med fyra apotekskedjor, vilka väntas ta in Aptiless i sortimentet under sommarhalvåret. Detta kan innebära upp till 400 nya återförsäljningsställen för Aptiless..

Med stöd av ett starkt avslut på Q1 i Norge, slutade försäljningen i linje med våra förväntningar för det första kvartalet. Detta trots att en stor order av L´argiplex, som var väntad i mars, istället kom in i böckerna under första veckan av april. Resultatet före skatt tyngs också av kostnader som härrör till kursförändring i de aktier i SCN som kan komma att utgöra tilläggsköpeskilling i samband med förvärvet av aktier i Medica Nord. Viktigt att påpeka är att detta inte påverkar kassan eller likviditeten i bolaget, samt att detta är en engångskostnad som inte kommer upprepas. Vårt starka självförtroende är orubbat när vi nu blickar framåt på resten av 2014, och genom förvärvet av Nature Invest får vi in ett nytt expansivt bolag i koncernen som kommer att bidra till både ökad tillväxttakt och vinst.

Med fortsatt och förstärkt fokus på marknadsförings- och försäljningsinsatser under Q2, förväntar vi oss fortsatt ökad tillväxt för våra produkter - inte minst för Aptiless - där vi nu förstärker tidigare PR-aktiviteter med mer och intensivare marknadsföring, med stöd av en ökad bredd av distributionskanaler.

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

SCN förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen. Förvärvet innebar att SCN har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av nya såväl som etablerade egna och licensierade produkter. Positionen förstärks ytterligare genom förvärvet av Nature Invest under 2014. Villkorat av godkännande på nästa ordinarie bolagsstämma, kommer Nature Invest att införlivas med SCN senast den 1 juli 2014.

För ytterligare information kontakta

Jim Blomqvist

Styrelseordförande Scandinavian Clinical Nutrion AB (publ)

Telefon 0708-195 924

info@scnutrition.com

www.scnutrition.com


Nedladdningar