25 May 2015

SMÅLÄNDSK FÖRETAGARFAMILJ KÖPER QV INVEST AB’S (”QV”) SAMTLIGA AKTIER I MEDICA CLINICAL NORD HOLDING AB (”MEDICA NORD” ELLER ”BOLAGET”)

TJ Gruppen AB och JOOL Invest AB (”Köparna”), två bolag med gemensamma intressen, köper QV’s hela återstående innehav i Medica Nord, 35 000 000 aktier. Villkoren för förvärvet innebär att Köparna betalar en fast köpeskilling vid förvärvet samt en tilläggsköpeskilling när aktiekursen når 75 öre, om detta sker senast den 31 december 2016.

TJ Gruppen AB, som är baserat i Växjö, grundades 1954 av Tage Johansson och är moderbolag i koncernen. Den huvudsakliga verksamheten finns inom fastighetsförvaltning och uthyrning av fastigheter, samt värdepappershandel. JOOL Invest AB grundades 2008 med huvudsaklig verksamhet inom träindustri, värdepappershandel och finans. JOOL har sitt säte i Lessebo, Småland. Köparna har stora intressen i bl.a Gotlandsbolaget, Lessebo Papper och Lammhults Design.

Göran Johansson, för Köparna: ”Vi har gjort affärer och placeringar sedan 1970-talet och ser Medica Nord som en strategisk långsiktig placering i en bransch som växer. Vi som köpare är stabila och långsiktiga ägare, med en vilja att hjälpa Medica Nord att nå målen som satts upp, både vad gäller tillväxt och lönsamhet. Vi ser en stor potential i Medica Nord genom dess varumärkesportfölj och på den marknad där Medica Nord är ett av de ledande företagen i Norden. Medica Nord som bolag, med nuvarande ägarstruktur, den vision och den strategi som har kommunicerats, är otroligt intressant. Vi har även en samsyn i hur Medica Nord’s nye VD och ledning bedriver verksamheten idag. Det är därför vi har valt att investera stort i Medica Nord.”

Jakob Johansson, VD för Medica Nord: ”Arbetet som har lagts ner under en längre tid att hitta en ny aktiv stor ägare med finansiella muskler och långsiktighet har äntligen burit frukt. Som VD och stor ägare i Medica Nord välkomnar jag TJ Gruppen och Jool Invest som har köpt hela QVs resterande aktieinnehav i Medica Nord. Köparna är långsiktiga, kapitalstarka och mycket duktiga företagare inom sina områden. Detta är fantastiskt för Medica Nord och alla dess aktieägare. Nu får vi en ny stor ägare som vill vara med att aktivt påverka framtiden med oss och som har kapacitet att hjälpa till, både med kompetens och finansiellt, när vi ska fortsätta växa under lönsamhet, via organiskt tillväxt och fler förvärv.”

Stockholm 2015-05-25

För ytterligare information kontakta

Jakob Johansson, VD

jakob@medicanord.se

eller

Jim Blomqvist, styrelseordförande

jim@medicanord.se

Om Medica Nord

Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.


Nedladdningar