13 Nov 2014

Styrelseförändring i SCN – Medica Nord

Enligt villkoren i den tidigare kommunicerade blockförsäljningen av 30 miljoner SCN-aktier överenskoms att QV Private Equity AB skulle minska från två till en representant i SCN’s styrelse. Med anledning därav har Casimir West avgått ur styrelsen, vilken är i övrigt oförändrad.

Stockholm 2014-11-13

För ytterligare information kontakta

Jakob Johansson, VD

info@scnutrition.se

www.scnutrition.com

eller

Jim Blomqvist

Styrelseordförande

jim@scnmedicanord.se

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

SCN förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.


Nedladdningar