22 Jul 2013

Styrelsens ordförande Jim Blomqvist har ordet

Tiofaldig tillväxt efter en tid av träda!

För inte så länge sedan var SCN ett bolag i djup kris. Sedan lyckades Bolaget att genomföra en rekonstruktion på ett bra sätt. Kostnaderna trimmades och resultatnivåerna förbättrades. Bolagets produktportfölj tilldrog sig ett tillfredsställande intresse från konsumenterna, och försäljningen utvecklades i en vardaglig lunk.

Denna utveckling innebär visserligen flera steg i rätt riktning, men det är inte tillräckligt och svarar heller inte mot aktieägarnas förväntningar. För styrelsen stod det också klart att fortsatta besparingsåtgärder och Bolagets organiska tillväxt inte skulle leda till en tillräckligt intressant verksamhet inom överskådlig tid. Det som behövdes var en ny strategi, nya produkter, marknader och distributionskanaler!

För att komma dithän krävdes ett förvärv av ett bolag som kompletterade SCN. Efter en längre tids förberedelser och diskussioner skedde det.  Den 15 juli 2013 godkände bolagsstämman enhälligt förvärvet av Medica Clinical Nord AB, ”MCN”.

Över en julinatt förändrades förutsättningarna radikalt. Det sammanslagna bolaget får en årlig omsättning om cirka 75 miljoner kronor. MCN hade ett resultat för 2012 överstigande 5 MKr. SCN hade en omsättning på cirka 8 miljoner 2012, så årsomsättningen kommer att i det närmaste tiofaldigas.

Vid samma stämma befästes även Bolagets ledningskompetens. Jag är stolt över att ha anförtrotts ledningen av den nyvalda styrelsen, som består av personer med en imponerande samlad kompetens inom alla områden som är viktiga för SCN/MCN:s verksamhet, däribland branschkännedom, försäljning, entreprenörsanda, finans och juridik.

Jag vill påstå att besluten som togs under bolagsstämman den 15 juli 2013 utgör den hittills viktigaste händelsen i SCN’s historia.

Föreliggande nyemission om ca 5 MKr innebär att SCN/MCN får in de pengar som behövs för planerad expansion av marknadsaktiviteter och försäljning. Emissionen har garanterats av största ägaren QVPE, och vi hoppas naturligtvis att så många av övriga aktieägare som möjligt medverkar i emissionen.

Nu utvecklar vi SCN/MCN med sikte att skapa påtagliga och stabila värden för aktieägarna. Samtidigt utarbetar vi riktlinjerna för en bättre marknadskommunikation. För att lyckas med allt detta får vi heller aldrig glömma bort våra medarbetare och kunder. En hälsosam och medmänsklig organisation med motiverade medarbetare och nöjda kunder är en förutsättning för framgång!  På några års sikt ska SCN/MCN ha blivit en av de ledande aktörerna inom hälsokostbranschen i Sverige. 

"Bolagets största ägare QVPE stödjer och välkomnar den nya styrelsens syn på verksamheten,säger ordförande i QVPE Ulf Söderberg. SCN står nu inför en intressant framtid med snabb expansion på den viktiga nordiska hemmamarknaden de närmsta fem åren. Precis som ordförande Jim Blomqvist understryker är SCN idag ett bolag som är väl rustat för en kraftig expansion och vinsttillväxt. Det var för QVPE ett naturligt val att sälja Medica Nord till SCN där vi redan idag har betydande långsiktiga intressen. QVPE stödjer fullt ut den nya styrelsens tydliga och klara ambitioner, och har därför valt att garantera nyemissionen i sin helhet avslutar Ulf Söderberg.”

Stockholm den 22 juli 2013

Jim Blomqvist, ordförande SCN

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på utveckling och försäljning av nutraceuticals – kosttillskott med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och sä­kerhet.

På utvecklingssidan har SCN nära samarbeten med välrenommerade institutioner som University of Mississippi och Johns Hopkins University. På försäljningssidan har SCN partnerskap med ledande distributörer i USA, Sydamerika, Asien, Europa och Skandinavien.

SCN’s produktportfölj består idag av ett flertal varumärken, såsom Immolina, CUUR, Collacen och nu Appethyl, med vetenskaplig dokumentation och patent-/varumärkesskydd.

SCN har sitt huvudkontor i Stockholm och aktien är listad på NGMs lista Nordic MTF.


Nedladdningar