09 Jun 2014

STYRKEBESKED INFÖR BOLAGSSTÄMMAN

Som tidigare meddelats avseende förvärvet av Nature Invest förutsattes att bolaget för årets första nio månader (1 sep 2013 – 31 maj 2014) uppnått en omsättning på minst 18 000 000 kronor och ett EBITDA på minst 3 900 000 kronor. Nature Invest överträffade målen kraftigt genom att leverera en omsättning på hela 21 450 000 kronor och ett EBITDA på 4 250 000 kronor för perioden.

Jim Blomqvist, ordförande i SCN: Otroligt glädjande, vi kunde inte fått ett bättre besked inför stämman den 25 juni. Detta är en ytterligare bekräftelse på att förvärvet av Nature Invest görs på väldigt bra och sunda kommersiella villkor. Försäljningen landade på 19 procent över målet och med uppnått EBITDA på 4,25 miljoner kronor för niomånadersperioden innebär det en rörelsemarginal på nästan 20 procent. Förutsatt stämmans godkännande finns det anledning att se över och eventuellt justera de försäljningsprognoser som gjorts för resten av 2014, och därefter.

Stockholm den 9 juni 2014

För ytterligare information kontakta

Jim Blomqvist

Styrelseordförande

Scandinavian Clinical Nutrion AB (publ)

Telefon 0708-195 924

info@scnutrition.com

www.scnutrition.com

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

SCN förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen. Förvärvet innebär att SCN nu har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av nya såväl som etablerade egna och licensierade produkter.


Nedladdningar