23 Jun 2016

Tecknar distributionsavtal med Omega Pharma

Avtalet är tecknat genom Medica Nords dotterbolag Natumin Pharma och gäller exklusiv rätt för en produkt i Europa med en option om exklusiv rätt för den amerikanska marknaden.

Medica Nord äger produkträttigheterna och produktionen medan Omega Pharma äger varumärket.

Produktionen är planerad att starta under första halvåret 2017.

Läs mer om Omega Pharma på bolagets hemsida http://www.omega-pharma.se/om_foretaget/fakta_om_aco.aspx

För ytterligare information kontakta

Jakob Johansson, VD

jakob@medicanord.se

Om Medica Nord

Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.


Nedladdningar