28 Jul 2014

Tilläggsköpeskilling för förvärvet av Medica Nord

SCN betalar QV Private Equity AB 23 600 000 i nyemitterade aktier i tilläggsköpeskilling i samband med förvärvet av Medica Clinical Nord. En mindre justering av antalet aktier kan komma att göras efter slutlig granskning, senast den 30 september 2014.

Enligt förvärvsavtalet skall tilläggsköpeskilling erläggas baserad på Medica Nord’s EBITDA under perioden 1 maj 2013 – 30 april 2014. Tilläggsköpeskilling skall härvid utgå med 10 000 000 aktier vid ett EBITDA på 5 000 000 kronor för perioden upp till max 40 000 000 aktier vid ett EBITDA på 11 000 000 kronor för perioden. Således hamnar den faktiska tilläggsköpeskillingen i den övre delen av den överenskomna trappan.

”Detta är mycket positiva siffror vad gäller Medica Nords resultat för perioden och i linje med de prognoser som gjorts. Resultatet visar med all tydlighet hur förvärvet av Medica Nord uppfyller SCN’s förväntningar och hur det bidrar till att koncernen fortsätter att växa under stark lönsamhet. Med förvärvet av Nature Invest kommer detta bli ännu mer tydligt” säger SCN’s ordförande Jim Blomqvist.

Stockholm den 28 juli 2014

För ytterligare information kontakta

Jim Blomqvist

Styrelseordförande

Scandinavian Clinical Nutrion AB (publ)

Telefon 0708-195 924

info@scnutrition.com

www.scnutrition.com

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

SCN förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen. Förvärvet innebär att SCN nu har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av nya såväl som etablerade egna och licensierade produkter.


Nedladdningar