17 Dec 2018

TLV beslut: subvention för MEDCOAT® tablettöverdrag

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att MEDCOAT® tablettöverdrag 20-pack och 50-pack ska ingå i läkemedelsförmånerna från och med den 27 december 2018. Beslutet innebär en generell subvention vilket betyder att alla patienter med sväljsvårigheter kan förskrivas MEDCOAT® som ett hjälpmedel för att svälja tabletter. 

MedicaNatumin har exklusiva distributionsrättigheter och ansvarar för marknadsföring och försäljning av produkten MEDCOAT® på den nordiska marknaden.

MEDCOAT® är en svensk, unik och patenterad produkt som används för att förse tabletter med ett överdrag (dragering) som gör dem lättare att svälja och ger en behaglig smak. MEDCOAT® har idag apoteksdistribution i de nordiska länderna och finns även inom förmånssystemet (blå resept) i Norge.

Ungefär en fjärdedel av befolkningen har svårt att svälja tabletter, där gruppen barn har stora problem, men även många vuxna och äldre. Genom MEDCOAT® kan användaren själv förse tabletter och kapslar med ett tunt sväljunderlättande och smakförbättrande överdrag, strax före intag.

För mer information

www.tlv.se
www.medcoat.se

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2018.

Jönköping 2018-12-17


Nedladdningar