01 Nov 2016

Utlicensierar del av paten till internationellt läkemedelsbolag

Ambria Dermatology AB, ett bolag inom Medica Clinical Nord-koncernen har ett avtal med ett större internationellt läkemedelsföretag avseende en exklusiv utlicensering av en ytterst liten del av patentplattformen som ligger utanför bolagets strategi och fokusområde. För detta har bolaget erhållit en engångsbetalning som fungerar som fast ersättning över resten av patentets livstid om cirka 13 år.

Ambria Dermatology AB kommer att få erlägga ersättning till upphovsmannen vilket gör att resultatpåverkan för Medica Nord koncernen vid uppgår till cirka 0,3 Mkr per år under patentets återstående livslängd. Denna typ av ersättningar har i samband med förvärvet av Natumin Pharma AB blivit en del av koncernens verksamhet vilket innebär att omsättning och resultat kan variera över tid.

”Vi ser en ökad efterfrågan på våra existerande befintliga produkter baserade på patentplattformen som redan finns på marknaden samt ett starkt intresse från flertalet aktörer att påbörja utvecklingssamarbeten kring vår patentplattform utöver redan existerande samarbeten.

Vi arbetar med att utveckla vår forskning och utveckling med målsättningen att utveckla befintliga produkter och lansera nya patentskyddade produkter på marknaden. Vi lägger nu ytterligare fokus på att vidareutveckla och kommersialisera vår patentplattform” säger Andreas Skiöld, verkställande direktör på Medica Nord.

För ytterligare information kontakta

Andreas Skiöld, VD

andreas@medicanord.se

Om Medica Nord

Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter. I samband med att bolaget förvärvade Natumin Pharma AB under våren 2016 fick bolaget tillgång till en modern fabrik med tillhörande forskningsanläggning, ett antal patenterade produkter samt c:a 70 patent.


Nedladdningar