15 Jul 2019

Ytterligare förseningar i exporten under första halvåret bromsar tillväxttakt och resultat för MedicaNatumin AB (publ)

Exportaffären på flera marknader har haft sämre utveckling än väntat beroende på långa handläggningstider för registreringar hos utländska myndigheter samt förseningar i utbyggnaden av försäljningskanaler. Detta påverkar omsättning och resultat negativt för första halvåret 2019 jämfört med föregående år.

Försäljningen till den kinesiska marknaden som är av stor betydelse har drabbats av förseningar. Följden av detta är att ingen ytterligare utleverans av den senast kommunicerade Kina-ordern av Jabushe har skett under första halvåret 2019. Bolagets omsättning för första halvåret landar på 73,5 MSEK (89,2) med EBITDA-resultat 5,8 MSEK (20,9), vilket motsvarar 7,8% (23,4) och ett EBIT-resultat på 0,9 MSEK (17,3).

Vi ser en fortsatt god utveckling av den nordiska varumärkesförsäljningen under det första halvåret vilket är glädjande. Vi har investerat kraftigt under halvåret både i sälj- och marknadsorganisationen samt i studier som bygger en stabilare och starkare bas i bolaget. Vi räknar med att se effekt av detta kommande år.

Vi ser ingen anledning till att ändra vår målsättning efter den tillfälliga nedgången och kommer att fortsätta att fokusera på vår strategi och finansiella mål om 200 MSEK omsättning 2020.

Delårsrapporten publiceras den 27 augusti.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2019. 

Jönköping 2019-07-15

För ytterligare information kontakta

Ulrika Albers, VD

Ulrika.albers@medicanatumin.se

Om MedicaNatumin

Svenska MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter baserade på innovativa ingredienser och gedigen forskning. Bolagets patenterade plattformar är utvecklade av den egna forskningsgruppen i samarbete med Karolinska och Sahlgrenska instituten. MedicaNatumins ledande varumärken inom kategorierna kosttillskott, medicintekniska produkter samt dermatologiska och kosmetiska produkter säljs till stor del på den nordiska marknaden men även till konsumenter runt om i världen.

Huvudkontor och produktion finns i Jönköping respektive Habo.

MedicaNatumin AB (publ) är listat på Nordic Growth Market (NGM) Nordic MTF.


Nedladdningar