Nypozin CurBo NiLitis

Nypozin CurBo innehåller en komposition av flera aktiva örter som har synergier med varandra och de benämns tillsammans som NiLitis™.
CurBo NiLitis är lämplig att ta:
För att bibehålla rörliga leder.
För att stödja ledernas flexibilitet och funktion.
För att upprätthålla rörligheten i lederna och hjälp vid morgonstelhet.

Produktinformation

Ingredienser

Användning