Innovation & Produktutveckling

MedicaNatumins innovationsstrategi bygger på att utveckla unika produkter baserade på innovativa ingredienser för att främja våra prioriterade hälsovårdsområden eller adressera möjliga nya nischområden. Innovation drivs utifrån både en intern och extern plattform i linje med vårt mål; att bidra till en positiv hälsotrend och erbjuda förbättrad livskvalitet genom produkter som behandlar eller stödjer människokroppens olika funktioner.

Produktutveckling

MedicaNatumin har ett eget laboratorium med kvalificerade produktutvecklare som arbetar med utveckling av formuleringar samt testning av dessa. Vi arbetar med ett antal externa testfaciliteter för att validera och förfina produktutvecklingen, detta för att säkerställa en hög kvalitet och god vetenskaplig bas. Vetenskapligt stöd är avgörande för vår produktutveckling och det är en av anledningarna till att vi samarbetar med en vetenskaplig rådgivande kommitté.

Patentplattformar

Vi har två patentplattformar som vi nyttjar för utveckling av nya innovativa produkter
inom dermatologi, aktuella krämapplikationer, luktkontroll och antibakteriell hygien. Båda familjerna omfattas av patent på global nivå. Patenten är baserade på gedigen bakomliggande forskning som bidrar till en stark position på exportmarknaden. Våra kunder och samarbetspartners är läkemedelsföretag och hälsoföretag med inriktning mot marknadsföring inom specifika geografiska områden.

Kontakta oss!

Jabushe

Ester-C