14 Apr 2020

MedicaNatumin AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2019

MedicaNatumins årsredovisning för verksamhetsåret 2019 finns nu tillgänglig på www.medicanatumin.se.

En tryckt version av årsredovisningen kan beställas via e-post IR@medicanatumin.se eller via telefon 036 -38 74 70.

Jönköping 2020-04-14

För ytterligare information kontakta  

Ulrika Albers, VD

ulrika.albers@medicanatumin.se


Nedladdningar